algemene voorwaarden

Betaling

- Na het kiezen voor Dani Silvia Photo ontvangt de klant een offerte met daarin het afgesproken totaalbedrag. Deze offerte dient digitaal ondertekend te worden door de klant. Na het ondertekenen dient de klant een aanbetaling te voldoen van €250, waarvoor de klant een factuur ontvangt. Op het moment dat Dani Silvia Photo deze aanbetaling heeft ontvangen, is de datum officieel gereserveerd. Deze aanbetaling kan niet worden teruggestort, ook al wordt de bruiloft, om welke reden dan ook, geannuleerd.

- De klant ontvangt, in de week nadat de fotografie heeft plaatsgevonden, de eindfactuur per mail.

- De klant dient het bedrag binnen de gestelde betalingstermijn te betalen. De betalingstermijn staat onderaan de factuur vermeld.

- De klant dient zowel de offerte als de factuur te controleren op onjuistheden.

Levering

- Het eindproduct van Dani Silvia Photo is altijd een houten fotobox met USB, met daarop de beelden van het huwelijk. Deze fotobox wordt altijd per post, met track & trace, verzonden. Daarnaast worden de beelden van Dani Silvia Photo ook digitaal geleverd. Het eindproduct en de digitale bestanden wordt geleverd nadat de volledige betaling binnen is bij Dani Silvia Photo.

- De klant ontvangt een selectie bestanden op hoge resolutie, zonder logo, nadat deze zijn geselecteerd en nabewerkt door de fotograaf. Dani Silvia Photo levert geen RAW bestanden. Foto’s die de selectie niet gehaald hebben en onbewerkte beelden worden niet verstrekt.

- Het eindproduct en de digitale bestanden worden binnen 6 weken na de bruiloft geleverd.

- Dani Silvia Photo is niet verantwoordelijk wanneer de kleur van het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant, omdat op het beeldscherm de kleur anders kan worden weergegeven wanneer het beeldscherm niet/anders gekalibreerd is.

- Het uiteindelijk geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de reportage en kan dus onmogelijk vooraf vast gesteld worden.

Auteursrecht

- Dani Silvia Photo behoudt te allen tijde het auteursrecht. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de huwelijksreportage krijgt de klant het gebruiksrecht over de foto’s voor persoonlijke doeleinden.

- Het is alleen toegestaan om de foto’s voor commerciële doeleinden te gebruiken wanneer hier van te voren toestemming voor is gevraagd en verleend door Dani Silvia Photo. Indien Dani Silvia Photo toestemming heeft verleend voor het gebruiken van de foto’s voor commerciële doeleinden, dient de naam van de fotograaf vermeld te worden bij de publicatie.

- De foto’s worden zorgvuldig geselecteerd en nabewerkt door de fotograaf in zowel kleur als zwart wit. Het is niet toegestaan de foto’s zelf aan te passen door middel van het gebruik van (Instagram)filters of andere vormen van nabewerking.

Tarieven

- Dani Silvia Photo behoudt het recht om te allen tijde haar tarieven aan te passen. De prijs die afgesproken is met de klant door middel van de ondertekende offerte blijft ongewijzigd, ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Publicatie

- Het wordt op prijs gesteld dat, wanneer de geleverde foto’s gepubliceerd worden op social media/internet, hierbij de naam en/of website van de fotograaf vermeld wordt.

- De klant geeft Dani Silvia Photo toestemming de gemaakte foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden op internet (bijvoorbeeld social media of website) en drukwerk (bijvoorbeeld flyers of een trouwbrochure). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.

- De klant geeft Dani Silvia Photo toestemming de gemaakte foto’s te publiceren op internet (social media/website). Indien de klant niet akkoord gaat met het online publiceren van de gemaakte foto’s dient men dit nadrukkelijk voorafgaand aan de bruiloft aan te geven aan Dani Silvia Photo.

Ziekte

- Bij ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, zal Dani Silvia Photo een andere fotograaf zoeken die een soortgelijke stijl hanteert. In het geval er geen andere fotograaf beschikbaar is, wordt de aanbetaling terugbetaald. Daarnaast heeft de klant recht op een gratis fotosessie na de bruiloft.

Aansprakelijkheid

- Dani Silvia Photo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt toegebracht aan bestellingen per post. De klant ontvangt na verzending een track & trace code, waarmee de bestelling gevolgd kan worden. Dani Silvia Photo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van de bestelling.

- Dani Silvia Photo kan niet aansprakelijk worden gesteld indien personen anders dan de klant ongewenst gepubliceerd worden op internet of social media. De desbetreffende persoon dient hiervoor contact op te nemen met de fotograaf, waarna deze na overleg de desbetreffende beelden zal verwijderen.

- Dani Silvia Photo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade welke voor de klant is ontstaan. Ook is de fotograaf niet aansprakelijk voor kwalitatief minder goede foto’s door omstandigheden (weersomstandigheden, extreem donkere of kleine ruimtes, gasten die niet gefotografeerd willen worden).

- Dani Silvia Photo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van de foto’s door de klant. De klant kan tot een jaar na de huwelijksdatum de beelden opvragen bij Dani Silvia Photo.

Klachten

- Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen uiterlijk binnen 3 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.

- Klachten die binnenkomen na de termijn van 3 werkdagen worden niet meer in behandeling genomen.

- Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingstermijn niet op.

Wijzigingen

- De fotograaf behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De fotograaf behoudt daarnaast het recht om informatie op de website te wijzigen. Eventuele aanpassingen dienen zo snel mogelijk doorgegeven te worden aan de klant.